ZABRZECKI s.r.o.Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Společnost Zabrzecki s. r. o., se sídlem Bohumín, ul. 1. máje 849, IČ: 02697131 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.
Osobní údaje Společnost Zabrzecki s. r. o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
• Pokud Společnost Zabrzecki s. r. o. zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

• požadovat od Společnosti Zabrzecki s. r. o. informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

• požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným Společností Zabrzecki s. r. o.

• požadovat opravu nepřesných osobních údajů ( pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Společností Zabrzecki s. r. o. jsou nepřesné );

• požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Společností Zabrzecki s. r. o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

• vznést námitku proti zpracování osobních údajů Společností Zabrzecki s. r. o.

• požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Společnosti Zabrzecki s. r. o. podat stížnost dozorovému orgánu.

• Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

• Svá práva vůči Společnost Zabrzecki s. r. o. uplatňujte u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

• Dle nařízení GDPR není Společnosti Zabrzecki s. r. o. stanovena povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů